Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів.

09.01.2024

НОВАЦІЇ У РОБОТІ

Медична допомога із застосуванням телемедицини, реабілітаційна допомога із застосуванням телереабілітації надаються безпосередньо лікарем (медичним працівником) відповідно до його кваліфікації. 

Медичні послуги з використанням телемедичних платформ (систем) можуть надаватися іншими медичними працівниками самостійно, спільно або під керівництвом, або за призначенням лікаря відповідно до рівня кваліфікації в формі медичних консиліумів або групою лікарів.

Телереабілітація – складова телемедицини, що забезпечує надання пацієнтам реабілітаційної допомоги фахівцями з реабілітації шляхом телеконсультування (телевідеоконсультування) разом з обстеженням, телеметрії та в інших формах, що не суперечать законодавству, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Надавати медичну та реабілітаційну допомогу із застосуванням телемедицини будуть шляхом:

 • проведення телеконсультування (телевідеоконсультування);
 • теледіагностики разом з обстеженням;
 • телереабілітації;
 • із застосуванням інших методів, що не суперечать законодавству.

Загальні показання для проведення клінічного телеконсультування:

 • визначення (підтвердження)
  • діагнозу
  • тактики лікування
 • необхідність діагностики й визначення тактики лікування рідких, важких або захворювань з атиповим перебігом
 • визначення методів профілактики ускладнень
 • необхідність виконання нового й/або рідкого виду оперативного (лікувального або діагностичного) втручання, процедури тощо
 • відсутність безпосереднього фахівця в даній або суміжній медичній галузі або відсутність достатнього клінічного досвіду для діагностики або лікування захворювання
 • сумніви пацієнта у вірності поставленого або не поставленого діагнозу, рекомендованого або не рекомендованого лікування і його результатів, розбір скарг
 • можливість зниження економіко-фінансових  витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їхньої якості та ефективності
 • пошук і визначення найкращої медичної установи для невідкладного чи  планового лікування пацієнта, узгодження умов і термінів госпіталізації
 • великі відстані від закладів охорони здоров’я або в складних умовах, як-от авіапереліт, мореплавання, гірські райони, воєнні дії тощо
 • знайти альтернативні шляхи рішення клінічного завдання

Медична допомога із застосуванням телемедицини, реабілітаційна допомога із застосуванням телереабілітації здійснюють шляхом обміну медичною інформацією з використанням засобів дистанційного зв’язку в електронній формі:

 • у режимі реального часу (синхронного) консультування, яке вимагає одночасної присутності обох сторін і зв’язку між ними, що дозволяє взаємодіяти двостороннім аудіовізуальним зв’язком між пацієнтом-лікарем(ями), лікарем-лікарем(ями)
 • у режимі відкладеного (асинхронного) консультування, яке передбачає передачу медичних, діагностичних даних лікарю або медичному працівнику, в зручний для нього час, для оцінки в автономному режимі, та подальшого надання рекомендацій щодо лікування/реабілітації
 • у режимі віддаленого моніторингу – для спостереження (з використанням додаткових пристроїв, датчиків, тощо) за хворими із хронічними захворюваннями, яким вже встановлено діагноз і призначено лікування, а саме отримання інформації про стан здоров’я пацієнта, а також контролю фізіологічних параметрів організму людини шляхом дистанційного вимірювання, збору і передачі інформації про показники діяльності та фізіологічні параметри організму пацієнта за допомогою програмно-апаратних комплексів (з використанням спеціалізованих пристроїв, датчиків, тощо), які забезпечують надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації заклади охорони здоров’я.

Після проведення телемедичних (телереабілітаційних) консультацій лікар надає рекомендації щодо лікування/реабілітації та/або призначає додаткове обстеження за потребою.

Установа у своїй роботі впроваджує телемедичне консультування «лікар – пацієнт»:

 • первинні консультації: пацієнт звернувся без попередньо встановленого діагнозу, щоб отримати рекомендації щодо лікування або необхідності проведення попередніх обстежень до проведення очного прийому. Такий сценарій все частіше трапляється під час протиепідеміологічних обмежень, пов'язаних із коронавірусною інфекцією;
 • дистанційне консультування лікарем: пацієнт вже отримав медичну допомогу очно, тому подальше його ведення, спостереження і лікування можливо в дистанційному режимі;
 • "друга думка" — коли пацієнт уже отримав медичну консультацію у лікаря, але хотів би звернутися до іншого фахівця з вищою кваліфікацією, який готовий дати оцінку раніше підготовленого висновку.

Домашнє телеконсультування застосовується у випадку самостійного звернення пацієнта до лікаря за допомогою відеозв’язку, телефонного зв'язку. Це може бути телефонний дзвінок або звернення через Інтернет (електронною поштою, через web-сторінку тощо). 

Під час домашнього телеконсультування пацієнт може передати лікарю дані, отримані за допомогою телеметрії, або надати доступ до інформації про стан свого здоров’я, збереженої на електронних носіях, а також іншу інформацію за своїм бажанням у довільній формі.

Медична допомога із застосуванням телемедицини та консультування проводиться щоденно із 14.00 до 16.00 (крім суботи і неділі) через мобільний застосунок Viber назва абонента «ДУ ТМО ЖТ» (номер телефону 096-4010352), шляхом використання відео-зв’язку та обміну фотографіями.

(с) 2024

Запис до лікаря