Contrast
Font
Україна єдина #UAРАЗОМ

Attention! Please, adhere to anti-epidemic measures for coronavirus disease prevention.

29.01.2024

Розвиваємося щоб допомагати

Ураховуючи, що на сьогодні серцево-судинні захворювання залишаються одними з найбільш поширених, Державною установою «ТМО МВС України по Житомирській області»  приділяється постійна увага поліпшенню діагностики та лікуванню даної групи пацієнтів.

Так у поліклініці працює лікар-кардіолог та створений кабінет функціональних досліджень, де працює досвідчений медичний персонал, який забезпечує проведення УЗД-діагностики серця (ЕхоКГ, ехокардіоскопія).  

У терапевтичному відділенні лікарні впроваджено проведення електричної кардіоверсії для відновлення нормального (синусового) ритму серця у пацієнтів з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму (фібриляція передсердь, тріпотіння передсердь, пароксизмальні тахікардії).

Хворі з такими порушеннями серцевого ритму  госпіталізуються до палати інтенсивної терапії та динамічного спостереження. Електрична кардіоверсії проводиться після дообстеження (черезстравохідна ехокардіографія, лабораторне дообстеження) та медикаментозної підготовки. Швидке відновлення серцевого ритму у пацієнта  забезпечує його подальше повноцінне життя.

(с) 2024

Doctor appointment